CANTIGAS DE SANTA MARIA
Alfonso el sabio

UNE PAGE SUR LES CANTIGAS
Un site... japonais sur les Cantigas
Un site français sur les Cantigas de Santa Maria.
Un site d'Outre-Atlantique sur les Cantigas
Un enregistrement en cours de l'intégral des Cantigas
RECHERCHE
D'APRES LE TEXTE
N'hésitez pas à me prévenir en cas d'erreurs de liens!

De 1 à 100   De 101 à 200               De201 à 300       De 301 à 400        De 400 à 425
MIDI
 TEXTES
Prologue
PORQUE TROBAR
Cantiga 1
DES OGE
Cantiga  2
MUITO DEVEMOS VAROES
Cantiga  3
MAIS NO FAZ SANCTA MARIA
Cantiga  4
A MADRE DO QUE LIVROU
Cantiga 5
QUENAS COITAS DESTE MUNDO
Cantiga 6
     A QUE DO BON REY DAVI
Cantiga 7
SANTA MARIA AMAR
Cantiga 8
     A VIRGEN SANTA MARIA
Cantiga 9
  POR QUE NOS AJAMOS
Cantiga 10
ROSAS DAS ROSAS
Cantiga 11
MACAR OME PER FOLIA
Cantiga 12
O QUE A SANTA MARIA
Cantiga 13
ASSI COMO JESU CRISTO
Cantiga 14
PAR DEUS,MUITE GRAN RAZON
Cantiga 15
TODO LOS SANTOS QUE NON CEO
Cantiga 16
QUEN DONA FREMOSA
Cantiga 17
SEMPRE SEJA BEITA E LOADA
Cantiga 18
POR NOS DE DULTA TIRAR
Cantiga 19
GRAN SANDECE FAZ QUEN SE
Cantiga 20
VIRGA DE JESSE
Cantiga 21
SANTA MARIA POD'ENFERMOS GUARIR
Cantiga 22
MUI GRAN PODER
Cantiga 23
COMO DEUS FEZ VO D'AGUA
Cantiga 24
MADRE DE DEUS,NON POD'ERAR
Cantiga 25
PAGAR BEN PODO
Cantiga 26
NON E GRAN COUSA
Cantiga 27
NON DEVEMOS POR MARAVILLA
Cantiga 28
TODO LOGAR MUI BEN PODE
Cantiga 29
NAS MENTES
Cantiga 30
MUITO VALVERA MAIS
Cantiga 31
TANTO, SE DEUS ME PARDON
Cantiga 32
QUEN LOAR PODIA
Cantiga 33
GRAN PODER A DE MANDAR
Cantiga 34
GRAN DEREIT'E QUE FILL'O
Cantiga 35
O QUE A SANTA MARIA
Cantiga 36
MUIT'AMAR DEVEMOS
Cantiga 37
FREMOSOS MIGRARES
Cantiga 38
POIS QUE DEUS
Cantiga 39
TORTO SERIA GRAND'E DESMESURA
Cantiga 40
DEUS TE SALVE, GRORIOSA
Cantiga 41
A VIRGEN,MADRE DE NOSTRO SENNOR
Cantiga 42
A VIRGEN MUY GRORIOSA
Cantiga 43
PORQUE E SANTA MARIA
Cantiga 44
QUEN FIAR NA MADRE DO SALVADOR
Cantiga 45
A VIRGEN SANTA MARIA
Cantiga 46
PORQUE AJAN DE SEER
Cantiga 47
VIRGEN SANTA MARIA, GARDA NOS
Cantiga 48
TANTO SON DA GROROSIA
Cantiga 49
BEN COM' AOS
Cantiga 50
NON DEVE NULL'OME
Cantiga 51
A MADRE DE DEUS
Cantiga 52
MUI GRAN DEREIT
Cantiga 53
COMO POD'A GRORIOSA
Cantiga 54
TODA SAUDE DA SANTA REA
Cantiga 56
GRAN DEREIT'E DE SEER
Cantiga 58
DE MUITAS GUISAS
Cantiga 59
QUENA VIRGEN BEN SERVIR
Cantiga 60
ENTRE AV'E EVA
 Cantiga 61
  FOL E O QUE CUIDA
Cantiga 62
SANTA MARIA SEMPR'OS SEUS AJUDA
Cantiga 63
QUEN BEN SERVE A MADRE
Cantiga 64
QUEN MUI BEN QUISER
 Cantiga 65
    A CREER DEVEMOS
Cantiga 66
QUANTOS EN SANTA MARIA
 Cantiga 67
   A REYNNA GRORIOSA
 Cantiga 68
 A GRORIOSA GRANDES FAZ
Cantiga 69
SANTA MARIA OS ENFERMOS SAA
 Cantiga 70
 ENO NOME DE MARIA
Cantiga 71
SE MUITO NON AMAMOS
Cantiga 72
          QUEN DIZ MAL DA REYNA
Cantiga 73
   BEN POD'AS COUSAS
Cantiga 74
QUEN SANTA MARIA QUISER DEFENDER
Cantiga 76
QUENAS SAS FIGURAS
Cantiga 77
DA QUE DEUS MAMO
Cantiga 78
NON PODE PRENDER
Cantiga 79
AY, SANTA MARIA
Cantiga 80
DE GRACA CHA E D'AMOR
Cantiga 81
PAR DEUS, TAL SENNOR MUITO VAL
 Cantiga 82
 A SANTA MARIA MUI BON SERVIR FAZ
 Cantiga 83
 AOS SEUS ACOMENDADOS
ACORRER NOS PODE
Cantiga 90
SOLA FUSTI SENLLEIRA
 Cantiga 91
 A VIRGEN NOS DA SAUD
Cantiga 93
NULLA ENFERMIDADE
Cantiga 95
QUEN AOS SERVOS DA VIRGEN
 Cantiga 96
 ATAL SENNOR
Cantiga 97
Cantiga 98 
 NON DEV'A SANTA MARIA
Cantiga 99
MUITO SSE DEVEN TER

Cantiga 100
STRELLA DO DIA
Cantiga 101
BEN POD'A SENNOR SEN PAR
Cantiga 105
GRAN PIADAD'E
Cantiga 106
PRIJON FORTE NEN DULTOSA
Cantiga 108
DEREIT'E DE SS'END' ACHAR
 Cantiga 109
  RAZO AN OOS DIABOS
Cantiga 111
EN TODO TEMPO FAZ BEN
 Cantiga 112
   NAS COITAS DEVEMOS
Cantiga 114
A QUE SERVEN TODO
Cantiga 117
DEST'UN FREMOSO
Cantiga 118
FAZER PODE
 Cantiga 119
 COMO SOMOS PER CONSELLO
Cantiga 121
DE MUITAS MANEIRAS
Cantiga 123
DE SANTA MARIA SINAL
Cantiga 124 
 O QUE POLA VIRGEN LEIXA
Cantiga 127
NON POD'OME
Cantiga 126
DE TODA CHAGA
Cantiga 129
DE TODO MAL
Cantiga 130
QUEN ENTENDER QUISER
Cantiga 131
EN TAMANNA COITA 
Cantiga 132
QUEN LEIXAR SANTA MARIA
Cantiga 133
RESURGIR PODE
Cantiga 134
A VIRGEN EN QUE 
Cantiga 136
POIS LAS FIGURAS FAZEN 
Cantiga 137
SEMPR'ACHA SANTA MARIA
Cantiga 138
QUEN A SANTA MARIA
Cantiga 139
MARAVILLOSOS ET PIADOSOS
 Cantiga 140
 A SANTA MARIA DADAS
Cantiga 142
PENA GRAN COITA
 Cantiga 143
 QUEN ALGA COUSA
 Cantiga 145
O QUE POLA VIRGEN
Cantiga 147
A MADRE DO QUE A BESTIA
Cantiga 148
DE MUI GRANDES PERIGLOS
Cantiga 149
FOL E A DEMESURA
Cantiga 150 
  A QUE DEUS AMA
Cantiga 152
TANTAS NOS MOSTRA
Cantiga 153
QUEN QUER QUE
Cantiga 156
A MADRE DO QUE DE TERRA
Cantiga 158
DE MUITOS GUISAS
Cantiga 159
NON SOFRE SANTA MARIA
 Cantiga 162
 A SAS FIGURAS
Cantiga 165 (395)
NIUN PODER D'ESTE
Cantiga 166
OND AVEO A UN OME
 Cantiga 167
 QUEN QUER QUE NA VIRGEN
 Cantiga 169
  A QUE POR NOS SALVAR
Cantiga 173
TANTAS EN SANTA MARIA
 Cantiga 174
 COMO AA VIRGEN PESA
Cantiga 177
NON VOS E GRAN MARAVILLA
Cantiga 178
A QUE FAZ O OME MORTO
Cantiga 179
BEN SAB'A
Cantiga 180
VELLA E MINA
Cantiga 183
PESAR A SANTA MARIA
Cantiga 184
A MADRE DE DEUS
Cantiga 186
QUEN NA VIRGEN
Cantiga 188
CORACON D'OM O DE MOLLER
Cantiga 189
BEN PODE SANTA MARIA
Cantiga 190
POUCO DEVEMOS PRESSAR
 Cantiga 192
MUITAS VEGADAS 
 Cantiga 193
  SOBELOS FONDOS DO MAR
Cantiga 194
COMO O NOME DA VIRGEN
Cantiga 195
QUENA FESTA E  O DIA
 Cantiga 197
 COMO QUER QUE GRAN PODER
 Cantiga 198
  MUITAS VEZES VOLV'O DEMO
 Cantiga 199
     COM'E O MUND'O

Cantiga 205
ORACON CON PIADADE
Cantiga 207
SE OME FEZER DE GRADO
 Cantiga 208
 AQUELE QUE ENA VIRGEN
Cantiga 209
 MUITO FAZ GRAND'ERRO
Cantiga 211 
 APOSTOS MIRAGRES
Cantiga 213
QUEN SERVE SANTA MARIA
 Cantiga 215
 CON GRAN RAZON
Cantiga 216
O QUE EN SANTA MARIA
Cantiga 217
NON DEV'A ENTRAR NULL'OME
Cantiga 218
RAZON AN DE SEEREN
 Cantiga219
 NON CONVEN AA OMAGEN
Cantiga 221
BEN PER ESTA AOS REIS
 Cantiga 224
     A REYNNA EN QUE E COMPRIDA
Cantiga 225
MUITO BON MIRAGR A VIRGEN FAZ
Cantiga 226
     ASSI POD'A A VIRGEN
Cantiga 227
QUEN OS PECCADORES
Cantiga 229
RAZON E GRAND'E DEREITO
Cantiga 230
TOD'OME
Cantiga 231
VERTUD 'E SABEDORIA
Cantiga 232
EN TODA LAS GRANDES COITAS
Cantiga 235
COMO GRADECER BEN FEITO
Cantiga 236
A SANTA  MADRE DAQUELE
 Cantiga 240
 OS PECCADORES TODOS LOARAN
Cantiga 242
O QUE NO CORACON
Cantiga 244
GRAN DEREIT
Cantiga 248
 SEN MUITO BEN QUE NOS FAZE
Cantiga 249
AQUEL QUE DE VOONTADE
Cantiga 253
DE GRAD'A A SANTA MARIA
 Cantiga254
 O NOME DA VIRGEN
Cantiga 257
BEN GUARDA SANTA MARIA
 Cantiga258
 AQUELA QUE A SEU FILIO
 Cantiga259
   SANTA MARIA PUNNA D'AVIR
Cantiga 260
DIZED,AI TROUBADORES
Cantiga 264
POIS AOS SEUS
 Cantiga265
 SEMPR'A VIRGEN
Cantiga266 
 DE MUTAS GUISAS
Cantiga 267
A DE QUE DEUS
Cantiga270
 TODOS CON ALEGRIA
Cantiga 271
BEN PODE SEGURAMENTE
Cantiga 272
MARAVILLOSOS MIRAGRES
Cantiga 278
COMO SOFRE MUI GRAN COITA
Cantiga 279
SANTA MARIA VALED
Cantiga 281
U ALGUEN A JESUS CHRISTO
Cantiga 282
PAR DEUS, MUIT'A GRAN VERTUDE
Cantiga 283
QUEN VAI CONTRA SANTA MARIA
Cantiga289 
 PERO QUE OS OUTROS SANTOS
Cantiga 290
MALDITO SEJA QUEN NON LOARA
Cantiga 291
CANTAND'E EN MUITAS GUISAS 
Cantiga 292
MUITO DEMOSTRA A VIRGEN
Cantiga 295
QUE POR AL NON DEVESS
Cantiga 297
COM'E MUI

Cantiga 300
MUITO DEVERIA
Cantiga 302
A MADRE DE JESUCHRISTO
Cantiga 303
POR FOL TENNO QUEN NA VIRGEN
Cantiga 304
AQUELA EN QUEN DEUS
Cantiga 307
TOLLER POD'A MADRE
Cantiga 310
MUITO PER D'EVA REYNA
Cantiga 311
O QUE DIZ QUE SERVIR
Cantiga 313
ALI U TODOS LOS SANTOS
Cantiga 318
QUEN A DEUS E A SA MADRE
Cantiga 320
SANTA MARIA LEVA
Cantiga 322
A VIRGEN, QUE DE DEUS
Cantiga 323
ONTRE TODA LAS VERTUDES
Cantiga 324
A SENNOR QUI MUI BEN SOUBE
Cantiga 327
PORQUE BEN SANTA MARIA
Cantiga 328
SABOR A SANTA MARIA
Cantiga 332
ATAN GRAN PODER O FOGO
Cantiga 334
DE RESORGIR OME MORTO
Cantiga 335
COM'EN SI
Cantiga 339
EN QUANTAS GUISAS
Cantiga 340
VIRGEN MADRE GRORIOSA
Cantiga 344
OS QUE A SANTA MARIA
Cantiga 348
BEN PARTE SANTA MARIA
Cantiga 349 (387)
MUITO PRAAZ A VIRGEN SANTA
Cantiga 353
QUEN OMAGEN
Cantiga 354
ENO POUCO E NO MUITO
Cantiga 358
A QUA SAS COUSAS COITADAS
Cantiga 361
NULL' OME PER REN
Cantiga 365 (327)
BEN TIRA SANTA MARIA
Cantiga 367
GRANDES MIRAGRES
Cantiga 368
COMO NOS DA CARREYRAS
Cantiga 374
MUITA QUER SANTA MARIA
Cantiga 375
EN TODO NOS FAZ MERCEE
Cantiga 376
A VIRGEN, CUJA MERCEE
 Cantiga 377
 SEMPRA VIRGEN GRORIOSA
Cantiga 378
MUITO NOS FAZ GRAN MERCEES
Cantiga 381
DESTO DIRE UN MIRAGRE
Cantiga 383
OFFONDO DO MAR
Cantiga 384
POR MY GRAN FREMOSURA
Cantiga 387 (349)
MUITO PRAAZ A VIRGEN SANTA
Cantiga 388
QUE POR AL NON DEVESS
Cantiga 391
COMA POD'A GRORIOSA
Cantiga 395 (165)
NIUN PODER D'ESTE
Cantiga 399
QUEN USAR NA DE DEUS MADRE

Cantiga 400
PECARRO CANTIGAS DE LOOR
Cantiga 418
OS SETE DOES
Cantiga 419
DES QUANDO  DEUS SA MADRE
Cantiga 421
NEMBRE SSE TE MADRE
Cantiga 424
POIS QUE DOS REYS NOSTRO SENOR
Cantiga 425
ALEGRIA, ALEGRIA

  All the Midi files available here are Copyright © 1998-2006  by Christian Brassy.
They are licensed for personal use at no cost.